Privacyverklaring Leasezo B.V.

Via de dienst www.leasezo.nl worden persoonsgegevens verwerkt. Leasezo B.V. gaat zorgvuldig met deze gegevens om en zorgt voor een optimaal beveiligde website.
Bij de verwerking van deze gegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Dit houdt het volgende in:

  • Vermelden wat het doel is van het verstrekken van de persoonsgegevens.
  • Het gebruik van de persoonsgegevens alleen voor legitieme doeleinden.
  •  Beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen en te bewaken. Wij eisen een discrete omgang met uw gegevens van alle partijen waar wij mee samenwerken.
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 oktober 2016.

Gebruik van persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. In de meeste gevallen zijn dit persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van de gegevens die door u zijn opgegeven, uitsluitend in het kader van de door u gevraagde dienst.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Persoonsgegevens
  • Contactgegevens
  • Informatie inkomstenbron

Contactformulier en nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Leasezo B.V. Met deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over ontwikkelingen in de sector. Iedere nieuwsbrief bevat een link onderaan de email waarmee u zich af kan melden. Alleen met expliciete toestemming zal uw e-mailadres worden toegevoegd aan de mailinglijst.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Leasezo B.V. publiceert uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden
Als u een vrijblijvende offerte aanvraag doet via de website dan worden de gegevens automatisch doorgestuurd naar de desbetreffende partijen. Deze partijen mogen u zelfstandig benaderen voor acquisitiedoeleinden en het uitbrengen van een offerte.
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Het doel hiervan is het gebruikersgemak van de website te verbeteren en te optimaliseren.

Beveiliging
Leasezo B.V. maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Leasezo B.V.
Kattegat 6 – 8
9723 JP
Groningen
050 – 3050703